(Click here for English Version)

Емоційна підтримка Україні

Зняття стресу та превентивні методи роботи з психічними травмами

Ціль

Наша ціль – допомогти українцям – в Україні та в усьому світі, тим, хто знайшов притулок, і тим, хто ховається в українському підпіллі. Часом важко залишатися розсудливим. Але є прості інструменти, які можуть вам допомогти.

Хто ми є

Ми — невелика група міжнародних професіоналів, які мають досвід у коучингу при вимушених змінах, психічних травмах, керування емоціями та стресом. Ми зібралися разом, щоб допомогти українцям у цей скрутний час. Наша робота полягає в тому, щоб надати інструменти, щоб ви могли краще керувати своїми ситуаціями.

Мета

Метою цього сайту є підбір документів, відео та консультаційних послуг. Ми пропонуємо свій досвід у формі рекомендацій, інструментів, методів, технік, порад та віртуальних сесій коучингу.

Основні положення

 • Щоб допомогти іншим, спочатку заспокойтеся самі
 • Допоможіть людям бути самодостатніми і дозвольте їм прийняти допомогу, коли вона їм потрібна
 • Екстремальні обставини – вимушені зміни, втрата, повна невизначеність, нездатність контролювати ситуацію, яка загрожує власному життю та життю близьких – змушують навчитися керувати емоціями, бути чуйним, а не реактивним.
 • Ми залучаємо українських тренерів та коучів для найефективнішої допомоги з професіоналами-носіями мови та культури
 • Час і увага стають дуже цінними, в час, коли світ перевертається з ніг на голову
 • Ми пропонуємо прості та потужні інструменти, які можна легко освоїти та використовувати щодня й момент у мить, дотримуючись пріоритетів людей, які знаходяться під тиском, щоб вижити

Ресурси

Пропонуємо вам такі ресурси

 • Набір інструментів: як керувати важкими емоціями та як підтримати інших (англійською та українською мовами). Набір інструментів складається з інструментів для управління стресом та емоційністю, а також рекомендацій щодо боротьби з панічними нападами, психічними травмами та думками про самогубствами.

  📋Завантажте набір інструментів тут! (Спробуйте клацнути правою кнопкою миші та зберегти як…)

 
 • Відео: ми будемо пропонувати все більшу кількість коротких відео, щоб навчати методів та технік. Наразі пропонуємо вам наступне відео
  https://self-awareliving.com/videos

Ми охоплюємо наступні теми:

  • Практика медитації

  • Уважність і самосвідомість

  • Медитуйте на робочому місці (або будь-де)

  • Свідома ходьба і рух

  • Свідомість у будь-якій діяльності

 

Джордж проведе медитацію усвідомлення енергії тіла і описує усвідомленість як практику поглину у відчуття від моменту до моменту. Джордж відповість на запитання та коментарі, зосереджені на здатності керувати та добре працювати в умовах вимушених радикальних змін та невизначеності.

tools

5 кроків, щоб бути готовим до всього

Життя може бути складним, але, зіткнувшись з невизначеністю, необхідно бути чуйним та свідомим, а не просто автоматично реагувати.

Пам’ятайте:

 1. Будьте свідомими та об’єктивно спостережливими.

 2. Приймайте реальність і речі такими, якими вони є. Не відкидайте і не пригнічуйте емоції, які важко керувати.

 3. Зберігайте реалістичний і оптимістичний настрій.

 4. Відступіть і знайдіть затишшя в центрі штурму.

 5. Тренуйте уважність і концентрацію. (Стійкість перед вимушеними змінами).

„Просто продовжуй дихати“ by Christian de la Huer – Video by Soulful Power

Дозвольте собі розслабитися та отримати натхнення в цій медитативній подорожі з Крістіаном де ла Уерта. Це історія двох пандемій: одна, що вимагає триматися на відстанні одна від одної, щоб запобігти поширенню, а інша –  вимагає об’єднатися, щоб запобігти поширенню.

Stress Relief and Trauma Prevention

Goal

Our goal is to help Ukrainians – in Ukraine and across the world, those who have found a refuge and those hiding in the Ukrainian undergrounds. It is hard at times to stay sane. But there are simple tools that can help you.

Who we are

We are a small, ad hoc group of international professionals with expertise in coaching, change, trauma, process, emotional, and stress management. We have come together to help Ukrainians in this time of extreme need. Our work is to give others the tools they need so they can better manage their situations.

Purpose

The purpose of this site is to provide a central location for accessing documents, videos, and coaching services. We offer our expertise in the form of guidelines, tools, techniques, tips and virtual coaching sessions.

Principles

 • To help others first become calm yourself
 • Help people to be self-sufficient and enable them to accept help when it is needed
 • Extreme circumstances – Forced change, loss, complete uncertainty, and being unable to control the situation that threatens one’s own life and the lives of loved ones – make it all the more important to learn to manage emotions, to be responsive rather than reactive
 • It is most effective to have Ukrainian coaches and helping professionals with cultural and language understanding
 • Time and attention are precious when one’s world is turned up side down
 • Simple and powerful tools that can be easily learned and used day to day and moment to moment honor the priorities of people under pressure to survive

The Resources

The following resources are available

 • Tool kit: How to Manage Difficult Emotions and How to Support Others in English and Ukrainian. The tool kit consists of a selection of stress and emotional management tools and guidelines for managing panic attacks, trauma, and suicide.

  📋Download tool kit here! (Try right mouse click & save as…)

 
 • Videos: We will be offering a growing number of short videos to teach techniques to people who have limited time on their hands: At this time, you can access the following videos by visiting https://self-awareliving.com/videos

The topics are:

  • Mindfulness Meditation Practice
  • Mindfulness and Self-Awareness
  • Meditate at Your Desk (or Anywhere)
  • Mindful When You Are Walking About
  • Mindfully Ready for Anything
 

George leads a guided body energy awareness meditation and describes mindfulness as a moment to moment practice. George responds to questions and comments focused on the ability to manage and perform well in the midst of radical change and uncertainty.

tools
5 Steps to be Ready for Anything

Life can be challenging, but when confronted with uncertainty, it is necessary to be responsive as opposed to reactive in order to perform / live optimally.

 

Remember:

 1. Be mindfully aware and objectively observant.
 2. Accept reality and things as they are. Don’t reject or suppress hard to manage emotions.
 3. Keep a realistic and optimistic attitude. 
 4. Step back and find the calm in the eye of the storm.
 5. Strengthen mindfulness and concentration. (Resilience in the face of change).

„Just Keep Breathing“ by Christian de la Huer Video by Soulful Power

Let yourself relax and be inspired on this meditative journey with Christian de la Huerta. This is a tale of two pandemics: one that requires that we distance from one another in order to prevent its spread and the other that requires we unite in order to prevent its spread.